Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6342 Przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przyznanie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach X

II SA/Łd 825/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 700/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 1177/03 dotyczącej odmowy przyznania uprawnień kombatanckich - w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 700/12

II SA/Lu 700/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-26

Sprawa ze skargi J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 1177/03 dotyczącej odmowy przyznania uprawnień kombatanckich - w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 700/12

II SA/Gd 546/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich