Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6343 Świadczenia pieniężne z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Bd 122/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-12

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OZ 461/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

IV SA/Wa 1319/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 91/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-14

Wniosek w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II OZ 709/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie skargi T.Z. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 91/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego