Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GZ 918/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

VI SA/Wa 529/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień przewodnika turystycznego

II SA/Lu 63/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium sportowego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi oraz wniosku o przyznanie prawa pomocy

VI SA/Wa 530/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień przewodnika turystycznego

III SA/Gl 88/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie wstrzymania świadczenia usług hotelarskich w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Lu 92/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie stypendium sportowego

II SA/Lu 92/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie stypendium sportowego

II GZ 206/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego nr VI/55/11 w przedmiocie zasady i tryb przyznania i pozbawienia stypendium sportowego