Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SA/Wa 529/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień przewodnika turystycznego

II SA/Lu 63/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium sportowego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi oraz wniosku o przyznanie prawa pomocy

VI SA/Wa 530/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień przewodnika turystycznego