Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA/Wa 1463/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

I SA/Wa 421/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 1059/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 806/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-25

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac adaptacyjnych

I SA/Wa 1623/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-01

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlano

II OZ 1372/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , znak: [...] w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

VII SA/Wa 582/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 1985/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-27

Wniosek w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

VII SA/Wa 601/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zobowiązania do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu

VII SA/Wa 2710/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjne
1   Następne >   +2   6