Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OZ 1372/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , znak: [...] w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

VII SA/Wa 2643/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 206/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 582/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 969/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania