Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

IV SA/Po 37/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Lu 274/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Ke 759/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-08-10

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 395/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oku, nr [...] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II OZ 918/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego , nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 112/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Gl 992/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym rozbiórki obiektu budowlanego na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Gl 494/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektów budowlanych w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II OZ 1398/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu z 25 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 330/14 o odmowie przywrócenia A.S. terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Poznaniu z 3 września 2014 r. sygn. akt IV SA/Po 330/14 oddalającego skargę A.S. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z [...] stycznia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia te...

II SA/Bk 318/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-13

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   25