Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 1352/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi nr [...] w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego wyłączenia z użytkowania budynku m...

IV SA/Gl 830/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie nadzoru sanitarnego

II SA/Bd 657/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 721/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-08-16

Wniosek M. O. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r., numer [...], odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Łd 503/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 659/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : uznania zarzutów za bezzasadne

VII SA/Wa 2451/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zastosowania wykonania zastępczego

II SA/Gd 410/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 1324/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie zarzutów dotyczących egzekucji w sprawach ...

II OZ 10/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   3