Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

IV SA/Po 877/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-26

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 325/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Po 200/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-06

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia