Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gd 477/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Ke 986/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-24

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Po 1049/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-28

Wniosek w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym;

II SA/Wr 796/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów zobowiązanego w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II SA/Wr 797/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 554/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 650/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. Nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów za bezzasadne

II OZ 452/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku , nr [...], w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Gd 680/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-05-26

Skarga M. K. na postanowienie Wojewody w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Ke 433/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-09-01

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   3