Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gd 477/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Gd 554/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 680/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-05-26

Skarga M. K. na postanowienie Wojewody w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Gd 221/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego