Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 880/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Koszalinie nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania