Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Łd 553/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów

II SA/Wr 493/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wr 492/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 913/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 880/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Koszalinie nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania