Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Bk 318/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-13

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieruchomości

II SA/Bd 657/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 571/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu oku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie wszczęcia z urzędu egzekucji administracyjnej

I OZ 202/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Gorzowie Wlkp. nr [...] w przedmiocie zarzutów dotyczących postępowania egzekucyjnego

II SA/Gl 1449/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku usunięcia odpadów z nieruchomości na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na druku urzędowego formularza PPF oraz wniosku skarżącego w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata

II SA/Wr 584/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa postanowienia zawierającego stanowisko wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego

VIII SA/Wa 702/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w R. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku

II SA/Lu 114/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów

VII SA/Wa 187/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

IV SA/Po 877/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-26

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2