Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Lu 588/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II OZ 718/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 330/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-09

Wniosek pełnomocnika skarżącej M.T.- adwokata R. W. o przywrócenie terminu do sporządzenia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. Z. z dnia [...] nr [...] w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej w P. Z. z dnia [...] nr [...]

III SA/Lu 270/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. nr [...] w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy - w zakresie wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Gl 1049/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Bk 432/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-04

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

VI SA/Wa 87/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10

Wniosek w przedmiocie dokonania zmian w budżecie gminy

II SA/Bk 663/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w A. w przedmiocie uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska A.

III SA/Lu 267/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na skutek wniosku skarżących

III SA/Lu 269/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy nr [...] w sprawie stwierdzenia odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - w zakresie wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi
1   Następne >   +2   4