Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 1086/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sokółce nr XLII/319/06 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 277/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie ustalenia zasad prywatyzacji Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Golubiu

I OZ 47/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi M. Z. na zarządzenie Wójta Gminy Klimontów , znak [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

II GZ 93/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. nr [...] w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów usługowych

II OZ 855/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ustalenia zasad prywatyzacji spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w drodze zbycia udziałów w Spółce

III SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe

II SA/Wr 199/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Sz 189/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-27

Wniosek H. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Gminy Dobra w sprawie określenia nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2007 r.

II SA/Go 21/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-28

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

II SA/Go 22/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
1   Następne >   +2   6