Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Łd 427/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-26

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Łódź postanowił odmówić przywrócenia terminu.

III SA/Łd 535/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-25

Wniosek M. K.-U. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na zarządzenie Wójta Gminy G. w sprawie odwołania z funkcji dyrektora szkoły

II SA/Sz 1230/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SA/Sz 1088/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym

I SA/Wa 1689/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zamianę lokali

II SA/Sz 180/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-30

Skarga B. S., M. D. i B. D. na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLIII/371/09 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czaplinek

II SA/Sz 181/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-30

Skarga B. S, M. D. i B. D. na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLV/381/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy i Trzciniec

II SA/Wa 468/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bd 962/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 854/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-22

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Gietrzwałd obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych
1   Następne >   +2   4