Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1230/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SA/Sz 1088/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym

II SA/Sz 180/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-30

Skarga B. S., M. D. i B. D. na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLIII/371/09 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czaplinek

II SA/Sz 181/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-30

Skarga B. S, M. D. i B. D. na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLV/381/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy i Trzciniec