Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 821/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-15

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 'Trinitatis' w Bochni

II OZ 1344/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. , nr (...) w sprawie przejęcia przez Gminę G. obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II OZ 566/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia skargi przez W.S. na uchwałę Rady Gminy K. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Po 1007/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-25

Wniosek w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II OZ 1089/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgor...

II SA/Wr 25/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-28

Wniosek w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Z.P. w Z. w rejonie ul. [...]

III SA/Wr 356/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-02

Skarga K. B. R. na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi,

II SA/Wa 468/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Kr 1348/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-27

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Grębałów

II OZ 1343/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. , nr (...) w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę G. obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych
1   Następne >   +2   6