Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wa 2801/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady [...] W. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II SA/Wa 1016/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Wniosek w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu [...] W.

III SA/Wa 2802/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady [...] W. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II SA/Wa 1544/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Wa 2073/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

VII SA/Wa 350/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-13

Wniosek w przedmiocie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

IV SA/Wa 1052/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wa 1461/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w B.