Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Łd 1126/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

II SA/Ol 72/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-29

skarg w sprawie ze skarg spółki A i B na uchwałę Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko

II SA/Po 1102/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy M.