Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wa 1052/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Kr 1415/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-28

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia pisma Pani J. K. z dnia 3

II OZ 632/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego