Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 759/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-08

Wniosek Burmistrza Gminy o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr XLVIII/481/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ul. Komunalną, ul. Nowomyśliwską, ul. Wodiczki, ciekiem wodnym 'Stary Zdrój', ...

II SA/Łd 60/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-04

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna

II SA/Gd 548/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym C. w gminie T.

II SA/Wa 1579/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu

III SA/Gd 210/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

III SA/Gd 211/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

III SA/Gd 209/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu

IV SA/Po 1044/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Po 731/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-06

Wniosek w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego

II SA/Ke 854/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-25

Wniosek w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
1   Następne >   +2   5