Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wa 1579/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu

II SA/Wa 941/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Wniosek w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego

IV SA/Wa 17/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-27

Wniosek w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wa 386/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-11

Wniosek w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

II SA/Wa 386/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-11

Wniosek w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

II SA/Wa 397/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem [...] W.

IV SA/Wa 1316/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-03

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wa 1470/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-08

Wniosek w przedmiocie najmu lokalu socjalnego

II SA/Wa 864/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-28

Wniosek w przedmiocie niewyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na uzupełnieniu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w zakresie ponownego najmu lokalu

IV SA/Wa 3263/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-28

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem [...]
1   Następne >   2