Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 1264/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-02-02

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo

II SA/Sz 1265/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-10

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo

II SA/Sz 1263/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-03

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo

II SA/Bk 619/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-19

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Gl 937/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Gliwice w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Wr 745/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Sz 1105/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-13

Wniosek w przedmiocie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy G.

II SA/Wa 993/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-29

Wniosek w przedmiocie braku właściwości miejscowej do rozstrzygnięcia wniosku o najem lokalu socjalnego

II SA/Ke 140/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-06-22

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wa 2143/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych
1   Następne >   +2   6