Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wr 746/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-16

Skarga J. K. na uchwałę Rady Miejskiej S. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II OZ 194/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej S. , Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Gd 714/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-25

Wniosek A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta , nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 92/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie stypendium sportowego

II SA/Go 88/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-22

Wniosek B.T. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie podziału Województwa na obwody łowieckie

IV SA/Gl 723/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy P.

II SA/Wr 115/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-14

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi B. w Gminie M.

II SA/Go 678/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-29

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej [...]

II OZ 123/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. , nr [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 750/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 16 kwietnia 2018 r. sygn. akt III SA/Wr 746/17 o przywróceniu terminu do wniesienia skargi J.K. na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina z [...] sierpnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2