Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Gl 723/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy P.

II SA/Wr 115/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-14

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi B. w Gminie M.