Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Bk 649/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-09

Wniosek J. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II SA/Go 766/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-06

Wniosek G.W. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia 'Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy w latach 2016-2020'

I SA/Bk 650/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-05

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II SA/Rz 112/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego

II SA/Gd 738/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kolbudy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 243/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-24

Wniosek w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta J.