Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gl 1049/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Wa 1016/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Wniosek w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu [...] W.

II SA/Wa 2066/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-27

Wniosek w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej poprzez wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu

III SA/Wr 356/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-02

Skarga K. B. R. na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi,

II SA/Wa 918/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-06

Wniosek w przedmiocie wniosku o zamianę zajmowanego lokalu na lokal o mniejszej powierzchni mieszkalnej

II SA/Wr 559/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w S. P.

II SA/Bd 1545/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w przedmiocie zmiany nazwy szkoły

II SA/Bd 1546/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w przedmiocie zmiany nazwy szkoły

II SA/Po 853/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Wr 578/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-07

Skarga P. P., na uchwałę Rady Miejskiej w K., w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 578/12
1   Następne >   +2   4