Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OZ 89/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. postanawi...

II SA/Gl 1231/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewody [...] od wyroku , sygn. akt II SA/Gl 1231/13

II SA/Gl 582/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Go 229/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie statutu Gminy

II SA/Ke 1113/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-06-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 331/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi K. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy

II OZ 834/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi E. F. na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Sz 702/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr LII/336/10 Rady Miejskiej w Łobzie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez, obszar 'Osiedle Leśne'

II SA/Łd 850/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-10

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta R. w rejonie ulic: A

II SA/Bk 649/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-10-21

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   4