Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. K. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z funduszu pomocy społecznej

II OW 190/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

I OW 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.K. o przyznanie zasiłku celowego na zakup leków

I OW 180/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Ś. o umieszczenie w domu pomocy społecznej