Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 190/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego