Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 1738/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

Wniosek K. W. i T. F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. W. i T. F. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 145/14