Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Kr 1364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-16

Wniosek pełnomocnika A. K. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w dniu 16 września 2013 r. w sprawie ze skargi A. K. S. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 146/09

II SA/Kr 945/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie bezczynności SKO w N. po wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt: III SA/Kr 948/08