Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 375/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji kuratora strony w postępowaniu administracyjnym

I OZ 1138/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sadu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w przedmiocie przyjęcia ustnego wniosku do protokołu

II SAB/Rz 9/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Wniosek w przedmiocie niepodjęcia uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru sołtysa

VII SA/Wa 643/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-14

Sprawa ze skargi T. G. na działanie Rady [...]

VII SO/Wa 3/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. Instytutowi [...]

II SA/Go 21/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-28

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

II SA/Go 22/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

III SAB/Kr 40/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-26

Wniosek Z. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SA/Kr 702/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-18

Wniosek w przedmiocie wstrzymania płatności

VI SA/Wa 87/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10

Wniosek w przedmiocie dokonania zmian w budżecie gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   27