Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Sz 228/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Gd 612/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

III SO/Lu 2/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-15

Wniosek P. M. o wymierzenie grzywny Rektorowi - Komendantowi Wyższej Szkoły Oficerskiej za nieprzekazanie w terminie skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

III SO/Łd 7/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-26

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odpisu zażalenia na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku E. G. dotyczącego stypendiów za II półrocze 2009 r.

II SA/Sz 982/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-26

Wniosek G. T. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dobra w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości [...]

III SAB/Kr 33/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta

II SA/Ol 536/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-25

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/Ol 17/09

I OZ 823/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach , nr [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

II SA/Ol 687/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości WSA w Olsztynie i przekazania sprawy do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

III SA/Kr 1415/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   3