Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 1259/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-20

Wniosek T. G. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 1259/12 odrzucającego skargę T. G. na działanie Prezydenta W.

IV SA/Wa 1338/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Wniosek pełnomocnika T. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę T. G. na działanie Rady Miasta W.

IV SO/Wa 5/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-26

Wniosek S. T. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia WSA w sprawie z wniosku S. T. o wymierzenie grzywny Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

IV SAB/Wa 106/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-02

Wniosek pełnomocnika T. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę T. G. na bezczynność Prezydenta Miasta W.

IV SA/Wa 1431/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-04

Wniosek T. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę T. G. na działanie Prezydenta W.

VII SA/Wa 1482/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-18

Sprawa ze skargi T. G. na Radę W. w przedmiocie skargi na działanie organu

IV SA/Wa 1355/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-25

Skarga T. G. na działanie Wojewody [...] wniosku T. G. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie o odrzuceniu skargi T. G.

IV SA/Wa 2256/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Wniosek T. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę T. G. na działanie Prezydenta Miasta W.

IV SA/Wa 1337/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-21

Wniosek pełnomocnika T. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę T. G. na działanie Prezydenta W.

IV SA/Wa 1881/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Wniosek pełnomocnika T. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę T. G. na działanie Rady W.
1   Następne >   3