Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Gl 661/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

III SO/Kr 21/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-22

Wniosek Z. B. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu

I OZ 1163/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Tarnowie nr [...] w przedmiocie zwrotu podania

II SO/Po 7/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-03

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 70/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-29

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza

III SAB/Kr 99/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie wykonania wniosku skarżącego

III SAB/Kr 10/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku skarżącego

I OZ 1487/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w przedmiocie przekazania skargi

IV SO/Wa 54/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-11

Wniosek Z. B. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z 31 lipca 2017 r. w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższemu za nieprzekazanie skargi
1   Następne >   3