Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wr 300/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-13

Wniosek Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 300/17 odrzucającego skargę Z. R.

IV SA/Gl 704/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku - Białej w przedmiocie zwrotu podania w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

IV SA/Wa 2665/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-04

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I OZ 490/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. R.

IV SA/Gl 723/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy P.

IV SA/Wa 75/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OZ 346/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I OZ 1938/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w T. w przedmiocie niewykonania wniosku oku

I OZ 225/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania orzeczenia
1   Następne >   2