Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 490/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. R.

I OZ 346/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I OZ 1938/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w T. w przedmiocie niewykonania wniosku oku

I OZ 225/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania orzeczenia

I OZ 767/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie od postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza...

I OZ 649/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie naboru na stanowisko urzędnicze

I OZ 159/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra - Prokuratora Generalnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OZ 1075/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku - Białej , nr [...] w przedmiocie zwrotu podania w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego