Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 767/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie od postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza...

II SA/Rz 67/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-25

Wniosek JK o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie II SA/Rz 67/18 -