Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bd 1413/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-22

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego skargi na działanie Burmistrza Łabiszyna

III SAB/Kr 33/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta

III SA/Łd 98/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-13

Sprawa ze skargi A. S. na czynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w K.

IV SA/Gl 666/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-25

Sprawa ze skargi L. C. na B. R. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi