Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II SA/Ol 458/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne spełniają wymagania określone przepisami o ochronie przeciwpożarowej

IV SO/Wa 1/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi Z. D. o wymierzenie Komendantowi Głównemu Straży Pożarnej grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a.