Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

IV SA/Wa 1318/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi A. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej

VII SA/Wa 83/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Skarga A. S. na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej

I OZ 357/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

I OZ 796/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej , znak [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

VI SAB/Wa 83/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-19

Wniosek A. S. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

IV SA/Wa 833/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-30

Wniosek w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora generalnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

VII SA/Wa 82/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

Skarga A. S. na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora generalnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

VII SA/Wa 84/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Biura Drogownictwa w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej

IV SA/Wa 2731/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

Wniosek w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora

IV SA/Wa 1725/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-12

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2183/04