Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 3066/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-29

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt.: 'Sposób otrzymywania podłoża z objętościowego monokrystalicznego azotku zawierającego gal' nr [...]

VI SA/Wa 1965/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-05

Wniosek w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 'Obiekt Wolnostojący' nr Rp

VI SA/Wa 1101/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt.: 'Klapki kosmetyczne' nr Ru 61373

II GZ 235/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie oddalenia sprzeciwu w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

VI SA/Wa 974/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Wniosek w przedmiocie oddalenia sprzeciwu w sprawie prawa ochronnego na wzór użytkowy

VI SA/Wa 1046/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie unieważnienia patentu nr PL 190 942 na wynalazek pt.: 'Górnicza stopa podporowa, spawana'

VI SA/Wa 1666/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-22

Wniosek w przedmiocie unieważnienia świadectwa ochronnego na wzór zdobniczy

II GZ 80/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy

VI SA/Wa 443/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-17

Wniosek w przedmiocie oddalenia sprzeciwu w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy SOBIE... nr R

VI SA/Wa 1516/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-25

Wniosek w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego z rejestracji wzoru przemysłowego Rp 6063
1   Następne >   +2   +5   9