Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GZ 213/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP , nr [...] w przedmiocie oddalenia sprzeciwu w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy S. nr [...]