Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GZ 166/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek