Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GZ 257/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia patentu na wynalazek

VI SA/Wa 1879/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-23

Wniosek w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

VI SA/Wa 155/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. odmowy przywrócenia terminu do złożenia odpowiedzi na sprzeciw

II GZ 239/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

VI SA/Wa 1810/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-25

Wniosek w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy '[...]'[...]

VI SA/Wa 1208/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

II GSK 10/12 - Wyrok NSA z 2013-04-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wpisu w rejestrze znaków towarowych

VI SA/Wa 1822/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia patentu na wynalazek

II GZ 583/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy