Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GZ 182/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

II GZ 61/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-16

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie umorzeni...