Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OZ 1128/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. H. na niewykonanie przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1280/07

II SA/Wa 688/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy